Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού

Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού
(ΔΕΗ). Βλ. λ. ηλεκτρισμός. Tο 1950 δημιουργήθηκε μία από τις σημαντικότερες δημόσιες επιχειρήσεις της χώρας μας, η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ)· στη φωτογραφία, ο υδροηλεκτρικός σταθμός του Λούρου την εποχή έναρξης της λειτουργίας του, το 1954 (φωτ.από την έκδ. «100 +1 χρόνια Ελλάδα »).

Dictionary of Greek. 2013.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • ηλεκτρισμός — Γενικός όρος που υποδηλώνει όλα εκείνα τα φυσικά φαινόμενα στα οποία παίρνουν μέρος ηλεκτρικά φορτία, είτε αυτά βρίσκονται σε ηρεμία είτε σε κίνηση. Για τον σκοπό της διατύπωσης των νόμων που διέπουν τα φαινόμενα αυτά και για ευκολία μελέτης,… …   Dictionary of Greek

  • Public Power Corporation of Greece — The Public Power Corporation (PPC S.A.) of Greece (Or DEI: Dimosia Epicheirisi Ilektrismou ΔΕΗ ΑΕ: Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού) is the biggest electric power company in Greece. It is controlled to an extent by the government, and it produces… …   Wikipedia

  • DEI (Energieversorger) — Public Power Corporation of Greece Unternehmensform Öffentliches Unternehmen ISIN GRS434003000 Unternehmens …   Deutsch Wikipedia

  • Public Power Corporation — of Greece Unternehmensform Öffentliches Unternehmen ISIN GRS434003000 Unternehmens …   Deutsch Wikipedia

  • ΔΕΗ — Public Power Corporation of Greece Unternehmensform Öffentliches Unternehmen ISIN GRS434003000 Unternehmens …   Deutsch Wikipedia

  • DEH — Dimósia Epichírisi Ilektrismoú La Dimósia Epichírisi Ilektrismoú (en grec moderne : Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ)), désignée aussi parfois en anglais comme Public Power Corporation (PPC) est le fournisseur historique et principal d… …   Wikipédia en Français

  • Dimósia Epichírisi Ilektrismoú — La Dimósia Epichírisi Ilektrismoú (en grec moderne : Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ)), désignée aussi parfois en anglais comme Public Power Corporation (PPC) est le fournisseur historique et principal d électricité en Grèce et est… …   Wikipédia en Français

  • Liste D'entreprises Grecques — Participez au projet entreprises La liste ci dessous ne pouvant regrouper l ensemble des entreprises grecques, elle propose de rassembler les grandes entreprises (plus de 250 employés) ou encore les PME dont la notoriété est incontestable. Vous… …   Wikipédia en Français

  • Liste d'entreprises grecques — La liste ci dessous ne pouvant regrouper l ensemble des entreprises grecques, elle propose de rassembler les grandes entreprises (plus de 250 employés) ou encore les PME dont la notoriété est incontestable. Vous pouvez compléter la liste… …   Wikipédia en Français

  • Public Power Corporation — Dimósia Epichírisi Ilektrismoú La Dimósia Epichírisi Ilektrismoú (en grec moderne : Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ)), désignée aussi parfois en anglais comme Public Power Corporation (PPC) est le fournisseur historique et principal d… …   Wikipédia en Français

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”